!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severokavkazský federální okruh • North Caucasian Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ

 
Stavropol

Stavropol' Ставрополь [Stavropol']  Шъэт-Къалэ [Sh″et-K″ale]  Ставропол [Stavropol]  Стъарапол [Stharapol]  Ставрополь Ен [Stavropol' En]  Stavropol'  სტავროპოლი [Stavropoli]  Stavropol

-> 1935 Stavropol-Kavkazskiy (Ставрополь-Кавказский) ; 1935 - 1943 Voroshilovsk (Ворошиловск)


Stavropol Contact Zoo "Berendeyevo" in Park Pobedy
Ставропольский контактный зоопарк «Берендеево» в Парке Победы [Stavropol'skiy kontaktnyy zoopark "Berendeyevo" v Parke Pobedy]
předešlé názvy  •  former names
->2013
(ENG) Stavropol Contact zoo in Park Pobedy
(RUS) Ставропольский контактный зоопарк в Парке Победы [Stavropol'skiy kontaktnyy zoopark v Parke Pobedy]
42°01'41"N, 41°55'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SK-0024A
     
 
ul. Shlakovskaya 111 k
Park Pobedy
Stavropol, 355035
RUSSIA
 
+7 8652681115
 
N/A
 
kontaktzoo☼yandex.ru
 
N/A
 
malá zoo v Parku Pobědy (hned vedle "velké" zoo) - jedna ze sítě zoo "Berendějevo" - lev, lišky, mývali, kuny, opice, alpaky, guanaka, velbloudi, jeleni, zebra, poníci, osli, kozy, krávy, jak, divočáci, nutrie, dikobrazi, veverky, ježci, klokani, pštrosi, emu, dravci, sovy, jeřábi, pelikáni, pávi, bažanti, slepice, holuby, vodní ptáci, želvy...

small zoo in Pobeda Park (next to the "big" zoo) - one of the Zoos Berendeyevo network - lion, foxes, raccoons, martens, monkeys, alpacas, gunacos, camels, deer, zebra, ponies, donkeys, goats, cows, wild boars, nutrias, porcupines, squirrels, hedgehogs, wallabies, ostriches, emus, raptors, owls, cranes, pelicans, pheasants, peacocks, chickens, pigeons, waterfowl, tortoises...

dětská zoo, různé atrakce Parku Pobedy (např. akvapark), hned vedle je "klasická" zoo
petting zoo; various attraction of Park of Pobeda (e.g. Aquapark), "classic" zoo is just next

restaurace v parku
restaurant in the park

22. dubna 1998
22nd April 1998

soukromé - Berendějevo s.r.o. (ООО «Берендеево»); původně (asi do 2013) Zlatá rybka s.r.o. (ООО «Золотая рыбка»)
private - Berendeyevo Ltd. (ООО «Берендеево»); originally (about up to 2013) Zolotaya rybka (Golden fish) Ltd. (ООО «Золотая рыбка»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.11. 2020 Poslední úprava 15.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.