!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápadní federální okruh • Northwestern Federal District
Северо-Западный федеральный округ

 
Priozerye

Приозерье [Priozer'ye]; Приозёрье [Priozyor'ye]  Argelotai; Priozerjė  Argelothen

->1938 Argelothen; 1938 - 1946 Argendorf; 1945 - 1946 Аргелотен [Argeloten]


Bird Park "Priozerye"
(= Lakeshire)
Парк птиц «Приозерье» [Park ptits "Priozer'ye"]
54°59'40"N, 21°45'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SZ-0052A
     
 
pos. Priozerye
Slavskiy rayon
Kaliningradskaya obl.
RUSSIA
 
+7 9118657066
+7 9520500698
 
N/A
 
i.n.annenkova☼gmail.com
igorkolyshev78☼mail.ru
 
www.parkptic.com
 
Nový ptačí park - pštrosi, dravci, sovy, jeřábi, čápi, volavky, papoušci, straky, kavky, pávi, bažanti, krůty, perličky, několik plemen slepic, domácí i divocí vodní ptáci, racci, hrdličky, několik plemen holubů, koně, kozy, prasata, králíci, želvy...

New bird park - ostriches, birds of prey, owls, cranes, storks, herons, parrots, magpies, jackdaws, peacocks, pheasants, turkeys, guinea fowl, several breeds of chickens, domestic and wild waterfowl, gulls, doves, several breeds of pigeons, horses, goats, pigs, rabbits, turtles...

dětské hřiště, dětská zoo, jízda na koních a v kočárech
children's playground, petting zoo, horse and carriage riding,

kavárna
cafeteria

duben 2014 - počátek stavby; 22. srpna 2015 - slavnostní otevření
April 2014 - beginning of construction; 22nd August 2015 - inauguration

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.