!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Uralský federální okruh • Ural Federal District
Уральский федеральный округ

 
Chelyabinsk

Челябинск [Chelyabinsk]  Чиләбе / Çiləbe   Силәбе [Siläbye]  Челепи [Chelepi]    Челябе [Chelyabe]   Челяба [Chelyaba]  Челяба ош [Chelyaba osh] Челябинск ош [Chelyabinsk osh]  Челябинскай [Chelyabinskay]  Čeläbinsk  Челябі [Chelyabi]  Čeljabinsk


Centre of Exotic Animals "AkvaTerraManiya"
(= AquaTerraMania)
Центр Экзотических Животных «АкваТерраМания» [Tsentr Ekzoticheskikh Zhivotnykh "AkvaTerraManiya"]
55°09'13"N, 61°24'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-UR-0038B
     
 
ul. Ordzhonikidze, 58a; korp. No. 3
Gorsad A. S. Pushkina
Chelyabinsk
RUSSIA
 
+7 9000759381
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
oficiálně naučně-kontaktní centrum exotických zvířat – animoterapie a ekologická a vlastenecká výchova dětí a mládeže, fakticky zoufalý byznys a týrání zvířat - kontaktní terárium, kde jdou zvířata z ruky do ruky nebo jsou kýmkoli krmena. Asi 100 druhů zvířat - hlodavci, papoušci, exotičtí pěvci, hadi, krokodýli, ještěrky, želvy, obojživelníci, sladkovodní i mořské ryby, bezobratlí (hmyz, pavouci, plži, korýši)...

officialy a science-contact center of exotic animals - animal-assisted therapy and ecological and patriotic education of children and youth, in fact desperate business and animal cruelty - contact terrarium, where animals go from hand to hand or are fed by anyone. About 100 species of animals - rodents, parrots, exotic songbirds, snakes, crocodiles, lizards, turtles, amphibians, freshwater and marine fish, invertebrates (insects, spiders, snails, crustaceans)...

prodej chovatelských potřeb
sale of breeding needs

kavárna
cafeteria

N/A

nestátní nezisková organizace - Čeljabinská regionální veřejná organizace animoterapie, ekologického a vlasteneckého vzdělávání dětí a mládeže „AkvaTerraManie“ (ЧРОО (Челябинская региональная общественная организация) анималотерапии, экологического и патриотического воспитания детей и молодёжи «АкваТерраМания»)

non-profit non- governmental organization of Chelyabinsk regional public organization of animal-assisted therapy, ecological and patriotic education of children and youth "AquaTerraMania" (ЧРОО (Челябинская региональная общественная организация) анималотерапии, экологического и патриотического воспитания детей и молодёжи «АкваТерраМания»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~100 / ?
(2020)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.03. 2021 Poslední úprava 05.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.