!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Uralský federální okruh • Ural Federal District
Уральский федеральный округ

 
Gabievskiy

Габиевский [Gabievskiy]   Gabievskij

dříve • formerly: Degtyarka (Дегтярка)


Zoo of "Zapovednik" Cottage village
Зоопарк Коттеджного посёлка «Заповедник» [Zoopark Kottedzhnogo posyolka "Zapovednik"]
56°32'49"N, 60°54'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-UR-0034A
     
 
kot. pos. Zapovednik
Gabievskiy
Sverdlovskaya oblast, 624020
RUSSIA
 
Villa 66:
+7 3433115036
 
N/A
 
Villa 66:
mail☼villa66.ru
 
www.villa66.ru/...  
 
zoo v chatkové příměstské osadě Zapovednik – poníci, osli, kozy, ovce, sobi, jeleni sika, velbloudi, veverky, králíci, sovy, perličky, husy, kachny...

zoo in the cottage suburban settlement of Zapovednik - ponies, donkeys, goats, sheep, reindeer, sika deer, camels, squirrels, rabbits, owls, guinea fowl, geese, ducks...

dětské hřiště, různá sportoviště
children's playground, various sportfields

N/A

N/A

soukromé - Lesnye dači s.r.o. (ООО «Лесные Дачи», Andrej Aleksandrovič Borisov), provozuje SK Villa s.r.o. (ООО «СК Вилла», Aleksej Jurjevič Koltyšev)
private - Lesnye dachi Ltd. (ООО «Лесные Дачи», Andrey Aleksandrovich Borisov), operated by SK Villa Ltd. (ООО «СК Вилла», Aleksey Yuryevich Koltyshev)

10 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.03. 2021 Poslední úprava 05.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.