!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Uralský federální okruh • Ural Federal District
Уральский федеральный округ

 
Kadnikovo

Кадниково [Kadnikovo]


Zoo "Belaya loshad"
(= White horse)
Зоопарк «Белая лошадь» [Zoopark "Belaya loshad‘"]
56°35'42"N, 60°54'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-UR-0035A
     
 
s. Kadnikovo
Sysertskiy rayon
Sverdlovskaya oblast, 624021
RUSSIA
 
+7 3432877747
 
N/A
 
N/A
 
www.whorse.ru/...
 
minizoo předměstského a jezdeckého klubu Bělaja lošaď (Bílý kůň) – rysi, medvědi, lišky, mývali, jeleni sika, sobi, kozy, ovce, prasata, koně, osli, jaci, veverky, králíci a drobní hlodavci, ježci, klokani, pštrosi, dravci, sovy, bažanti, slepice, perličky, holubi, husy, želvy...

minizoo of the suburban and equestrian club Belaya loshad (White horse) - lynxes, bears, foxes, raccoons, sika deer, reindeer, goats, sheep, pigs, horses, donkeys, yaks, squirrels, rabbits, small rodents, hedgehogs, wallabies, ostriches, raptors, owls, pheasants, chickens, guinea fowls, pigeons, geese, turtles...

jízda na koni, bazén, různá sportoviště
horse riding, swimming pool, various sportfields

restaurace, kavárna, grilování
restaurant, cafe, grill

~2011 (klub již 2008)
~2011 (the club already 2008)

soukromé - Bělaja lošaď s.r.o. (ООО «Белая Лошадь»)
private - Belaya loshad Ltd. (ООО «Белая Лошадь»)

N/A

~0,24 ha (zoo)
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2019 (zima • winter)
2018 (léto • summer)
         
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.03. 2021 Poslední úprava 05.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.