!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Uralský federální okruh • Ural Federal District
Уральский федеральный округ

 
Kumysnyy

Кумысный [Kumysnyy]  Кумысни [Kumysni]  Kumysnyj


Ecopark "StrausZOOpark"
 (= OstrichZOOpark)
Экопарк «СтраусЗООпарк» (used also in version СтраусZOOпарк) [Ekopark "StrausZOOpark"]
55°07'18"N, 60°27'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-UR-0030A
     
 
ul. Frunze, 1A
p. Kumysnyy
Chebarkulskiy rayon
Chelyabinskaya obl., 456438
RUSSIA
 
+7 9292351202
 
N/A
 
marsel.khackimov☼yandex.ru
 
www.strauszoopark.ru  
 
soukromá zoo na pštrosí farmě – rysi, medvědi, lišky, mývali, mývalovci, fretky, velbloudi, lamy, alpaky, kozy, ovce, poníci, srnci, prasata, králíci, ježci, pštrosi, sovy, pávi, krůty, slepice, kachny, želvy...

private zoo on ostrich farm - lynxes , bears, foxes, raccoons, raccoon dogs, ferrets, camels, llamas, alpacas, goats, sheep, ponies, roe deer, pigs, rabbits, hedgehogs, ostriches, owls, peacocks, turkeys, chickens, ducks, turtles...

kontaktní zoo, prodej suvenýrů
petting zoo, sale of souvenirs

N/A

~2016

Marsel Maratovič Chakimov
Marsel Maratovich Khakimov

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.03. 2021 Poslední úprava 04.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.