!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Uralský federální okruh • Ural Federal District
Уральский федеральный округ

 
Novoandreyevka

Новоандреевка [Novoandreyevka]  Яңа Андреевка / Yaña Andreevka  Novoandrejevka


ZooDom
Miass ZooDom • Zoo „ZooDom“ on Teren-Kul lake (= ZooHouse)
ЗооДом [ZooDom] • ЗооДом Миасс [ZooDom Miass] • Зоопарк «ЗооДом» на озере Терень-Куль [Zoopark "ZooDom" na ozere Teren‘-Kul‘]
55°20'42"N, 60°15'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-UR-0031B
     
 
s. Novoandreyevka
Miasskiy okrug
Chelyabinskaya oblast, 456395
RUSSIA
 
+7 9049391272
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo převážně s domácími zvířaty u jezera Teren-kul – mývali, sobi, kozy, prasata, koně, osli, králíci, bažanti, slepice, krůty, husy, kachny...

small zoo mainly with domestic animals at Lake Teren-Kul - raccoons, reindeer, goats, pigs, horses, donkeys, rabbits, pheasants, chickens, turkeys, geese, ducks...

jízda na koni
horse riding

N/A

N/A

asi soukromé
probably private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.03. 2021 Poslední úprava 04.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.