!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Uralský federální okruh • Ural Federal District
Уральский федеральный округ

 
Oktyabrskiy

Октябрьский [Oktyabrskiy]  Oktjabrskij


Safari-Park "Arkuda"
(= bear in Old Church Slavonic language)
Сафари-Парк «Аркуда» [Safari-Park "Arkuda"]
56°41'35"N, 58°57'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-UR-0037A
     
 
pos. Oktyabrskiy
Bisertskiy okrug
Nizhneserginskiy rayon
Sverdlovskaya oblast, 623090
RUSSIA
 
+7 9923303101
 
N/A
 
N/A
 
www.safari-park-arkuda.tilda.ws  
 
ačkoli název zní safari park, jedná se ve skutečnosti spíše o začínající soukromou zoo s velkými výběhy - medvědi, husky, jeleni sika, marali, srnci, losi, mufloni, kozy, koně, osli, divočáci, skot, veverky, králíci, pštrosi, sovy, slepice, labutě...

although the name is the Safari park, it is actually rather a starting private zoo with large enclosures - bears, huskies, sika deer, maral deer, roe deer, elks, mouflons, goats, horses, donkeys, wild boars, cattle, squirrels, rabbits, ostriches, owls, chickens, swans...

dětské hřiště, ubytování
children's playground, accommodation

kavárna
cafeteria

~2018

soukromé – Aleksandr Gass
private – Aleksandr Gass

N/A

200 ha – celý areál (safari park méně – asi okolo 60 ha)
200 ha – the whole area (the safari park less – may be around 60 ha)
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2020
           
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.03. 2021 Poslední úprava 05.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.