!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Uralský federální okruh • Ural Federal District
Уральский федеральный округ

 
Tyumen

Tyumen' Тюмень [Tyumen']  Түмэн [Tümen]   Тĕмен [Tĕmen]   Төмән [Tømæn]   Tümen'  Түмен [Tümen]  Ťumeň


Mini-Zoo "Verkhniy bor"
(= Upper Pine Grove)
Мини-зоопарк «Верхний бор» [Mini-zoopark "Verkhniy bor"]
57°14'11"N, 65°26'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-UR-0028B
     
 
11 km Salairskogo trakta, 1
Tyumen, 625043
RUSSIA
 
+7 3452383553
 
N/A
 
bron☼spa-tmn.ru
 
www.vbor.ru/...
 
minizoo rekreačního střediska Věrchnij bor – mývalovci, fretky, kozy, ovce, osli, koně, jaci, prasata, králíci, morčata, pávi, bažanti, slepice, perličky, krůty, husy, kachny...

minizoo of the recreation center Verkhniy bor - raccoon dogs, ferrets, goats, sheep, donkeys, horses, yaks, pigs, rabbits, guinea pigs, peacocks, pheasants, chickens, guinea fowl, turkeys, geese, ducks...

dětské hřiště, střelnice, paintball, autodrom, pláže, bazén, sauna, ubytování
children's playground, shooting range, paintball, autodrome, beaches, swimming pool, sauna, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé – Věrchnij Bor a.s. (АО «Верхний бор»)
private - Verkhniy Bor JSC (АО «Верхний бор»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.03. 2021 Poslední úprava 04.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.