!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Uralský federální okruh • Ural Federal District
Уральский федеральный округ

 
Yekaterinburg

Ekaterinburg Екатеринбург [Yekaterinburg]  Катьырнакар [Kat'yrnakar]   Качырынола [Kachərənola]   Катькар [Kat'kar]  Екатеринбург ош [Yekaterinburg osh]  Jekaterinburg  Jekatěrinburg

1924 - 1991: Sverdlovsk (Свердловск)


Contact Zoo "Mr. Fisher"
Контактный Зоопарк «Мистер Фишер» (most used is English version - Mr. Fisher) [Mr. Fisher is most often used in English) [Kotaktnyy zoopark "Mister Fisher"]
56°54'53"N, 60°40'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-UR-0027B
     
 
ul. Norilskaya, 82
Yekaterinburg
RUSSIA
 
+7 3433446099
 
N/A
 
zkmf☼yandex.ru
 
www.mf-club.ru
 
malá kontaktní zoo příměstského klubu u jezera Ščučje – mývali, mývalovci, sobi, osli, kozy, ovce, králíci, veverky, pštrosi, bažanti, slepice, perličky, krůty, husy, kachny...

small contact zoo of the suburban club at Lake Shchuchye - raccoons, raccoon dogs, reindeer, donkeys, goats, sheep, rabbits, squirrels, ostriches, pheasants, chickens, guinea fowl, turkeys, geese, ducks...

dětské hřiště, sauna, rybaření, ubytování
children's playground, sauna, fishing, accommodation

kavárna
cafeteria

N/A

soukromé – Mr. Fisher s.r.o. (ООО «Мистер Фишер»)
private – Mr. Fisher Ltd. (ООО «Мистер Фишер»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2017
2016
2012
       
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.03. 2021 Poslední úprava 04.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.