!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Boračeva

často se uvádí Radenci (Boračeva je administrativně součástí Radenci) • often is mentioned Radenci (Boračeva is administrativelly part of Radenci)


Sikalu Zoo
Živalski vrt "Sikalu Zoo" (also SiKaLu or Sikaluzoo)
Zoological Garden "Sikalu Zoo"
46°38'00"N, 16°01'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SI-XX-0007A
     
 
Boračeva 54/a
9252 Radenci
SLOVENIA
 
+386 41225429
+386 25202864
 
N/A
 
sikaluzoo☼gmail.com
 
www.sikaluzoo.si
 
menší soukromá zoo - mývali, nosáli, makaci, kosmani, velbloudi, lamy, koně, poníci, osli, kozy, ovce, prasata, zebu, klokani, dikobrazi, kapybary, mary, psouni, dikobrazi, nandu, sovy, krkavci, papoušci, několik druhů vodních ptáků, pávi, drůbež, želvy, leguáni, koi kapři...

smaller private zoo - racoons, coatis, macaques, marmosets, camels, llamas, horses, ponies, donkeys, goats, sheep, pigs, wallabies, zebu, porcupines, capybaras, maras, prairie dogs, porcupines, rheas, owls, ravens, parrots, several species of waterfowl, peacocks, poultry, tortoises, iguanas, koi carps...

dětské safari (dětským jeepem), dětské hřiště
children's safari (by children's jeep), children's playground

N/A

21. února 1994 - registrace (předtím soukromý chov, možná cca od 1988 - ?)
21. February 1994 - registration (a private breeding before that, may be since ca. 1988 - ?)

soukromé (Todor "Tomi" Mitev)
private (Todor "Tomi" Mitev)

2,7 ha

N/A

1) Stručně o zoo

N/A ~1 / ? N/A ~63 / ?
(2019)
~3 / ? ~38 / ? ~21 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 28.07. 2019 (Video: 04 min. 43 s.)
Image 1 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019 (Video: 04 min. 43 s.)
Roman Hynek, 28.07. 2019 (Video: 04 min. 43 s.)
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 2 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 3 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 4 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 5 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 6 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 7 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 8 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 9 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 10 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 11 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 12 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 13 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 14 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 15 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 16 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 17 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 18 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 19 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 20 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 21 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 22 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 23 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 24 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 25 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 26 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 27 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 28 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 29 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 30 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 31 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 32 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 33 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 34 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 35 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 36 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 37 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 38 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 39 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 40 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
sikalu_zoo_0040
Image 41 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 42 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 43 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 44 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 45 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 46 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 47 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 48 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 49 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 50 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 51 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 52 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 53 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 54 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 55 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 56 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 57 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 58 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 59 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 60 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 61 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 62 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 63 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 64 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 65 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 66 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 67 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 68 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 69 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 70 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 71 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 72 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 73 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 74 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 75 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 76 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 77 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 78 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 79 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 80 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 81 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 82 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 83 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 84 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 85 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 86 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 87 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 88 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 89 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 90 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 91 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 92 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 93 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 94 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 95 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 96 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 97 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 98 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 99 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 100 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 101 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 102 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 103 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 104 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019
Image 105 of 105
Roman Hynek, 28.07. 2019
Roman Hynek, 28.07. 2019

  Stránka vytvořena 15.01. 2012 Poslední úprava 24.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.