!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gomila

Гомила  [Gomila]  Brauensdorf


Živalski park Ranč Aladin
Animal park Ranč Aladin (= Ranch Aladdin)
45°55'58"N, 15°02'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SI-XX-0012A
     
 
Gomila 25
8233 Mirna
SLOVENIA
 
+386 31232913
 
N/A
 
damjan.zupan10☼gmail.com
 
www.kamela.si
 
soukromá mini zoo - rysi, surikaty, nosáli, mývali, velbloudi, lamy, daňci, osli, poníci, kozy, ovce, mufloni, paovce, prasata, divočáci, mary, psouni, králíci, klokani, nandu, okrasná drůbež... (dříve i fretky, sobi, dikobrazi, veverky, pštrosi, papoušci...)

private mini zoo - lynxes, meerkats, coatis, raccoons, camels, llamas, fallow deer, donkeys, ponies, goats, sheep, mouflons, barbary sheep, pigs, wild boars, maras, prairie dogs, rabbits, wallabies, rheas, ornamental poultry... (formerly also ferrets, reindeer, porcupines, squirrels, ostriches, parrots...)

dětské hřiště, prodej výrobků z divočiny, ubytování
children's playground, selling of game meat products, accommodation

pikniková místa, prodej výrobků z divočiny
picnic places, selling of game meat products

postupně od 2005
gradually since 2005

soukromé (Zupan Damjan)
private (Zupan Damjan)

2,5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.06. 2019 Poslední úprava 16.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.