!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Koper

Копар [Kopar], Копер  [Koper]  Копер  [Koper]  Kopar  Capodistria  Gafers

historicky • historically: Aegida, Capris (Capre, Caprea, Caprista), Iustinianopolis (Justinianopolis, Iustinopolis, Justinopolis), Caput Histriae 


Vivarij Bioexo
Vivarium Bioexo
45°32'51"N, 13°43'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SI-XX-0010A
     
 
Čevljarska 8
6000 Koper
SLOVENIA
 
+386 70857785
 
N/A
 
nika.fonleben☼gmail.com
 
www.vivarij-bioexo.com
 
soukromé vivárium nebo spíše terárium s asi 70 druhy zvířat - fretky, drobní hlodavci, papoušci, hadi, ještěrky, želvy, žáby (největší kolekce ve Slovinsku), axolotli, pavouci, štíři, hmyz...

private vivarium or rather terrarium with about 70 animal species - ferrets, small rodents, parrots, snakes, lizards, tortoises, frogs (larges collection in Slovenia), axolotls, spiders, scorpions, insect...

N/A

N/A

18. května 2018
18th May 2018

soukromé (Nika Leben)
private (Nika Leben)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A ~70 / ?
(2018)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.06. 2019 Poslední úprava 16.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.