!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ljubljana

Љубљана [Ljubljana] Lubiana   Laibach  Lublaň


Zavod Akvarij Ljubljana
Kulturno - znanstveni zavod Akvarij Ljubljana
Ljubljana Institute Aquarium • Cultural - scientific Institute Ljubljana Aquarium
46°04'11"N, 14°29'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SI-XX-0003B
     
 
Alešovčeva ulica 24
1000 Ljubljana
SLOVENIA
 
+386 15056184
+386 41731968
 
+386 15056184
 
zavod.akvarij☼gmail.com
 
zavodakvarij.angelfire.com/  
 
akvarijní obchod s malým veřejně přístupným akváriem - především běžné sladkovodní tropické ryby Afriky, Asie a Jižní Ameriky + 2 mořská akvária (Jaderské moře) - guramy, skaláry, vrubozubci, terčovci, živorodky, kanici, tetry, bojovnice, langusty atd.

the aquarium shop with small public accessible aquarium - mainly ordinary freshwater tropical fishes of Africa, Asia and South America + 2 marine aquariums (Adriatic sea) - gouramis, angelfishes, oscar fishes, discuses, guppies, groupers, tetras, fighting-fishes, spiny lobsters etc.

obchod
shop

N/A

28.dubna 1962 - první výstava (Anton-Marjan Kresal)
28th April 1962 - first exhibition (by Anton-Marjan Kresal)

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Jan Kirner, 25.07. 2018
Image 1 of 1
Jan Kirner, 25.07. 2018
Jan Kirner, 25.07. 2018

  Stránka vytvořena 15.01. 2012 Poslední úprava 15.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.