!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ljubljana

Љубљана [Ljubljana] Lubiana   Laibach  Lublaň


Živalski vrt Ljubljana
Zoološki vrt Ljubljana
Ljubljana Zoological Garden
46°03'10"N, 14°28'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SI-XX-0001A
     
 
Večna pot 70
1000 Ljubljana
SLOVENIA
 
+386 12442182
+386 12442188
 
+386 12442185
 
info☼zoo.si
 
www.zoo.si ; www.zoo-ljubljana.si
 
zoo byla založena 1949 v centru města, ale již po dvou letech se stěhovala na současné místo na svah kopce Rožnik (oficiální datum založení zoo - 1951). Od roku 1988 zoo prochází postupnou modernizací. Ve spodní části zoo (u vchodu) jsou především exotická zvířata a pavilony, v horní ve svahu jsou výběhy především místní fauny. Pavilon šimpanzů, žiraf, velkých koček, slonů, bazén lachtanů, vivárium, replika staré slovinské usedlosti a domácími zvířaty, ostrov kotulů... Šelmy (lvi, tygři, levharti, pumy, rysi, kočky divoké, medvědi, lišky, vlci...), lachtani, sloni, primáti (šimpanzi, lemuři, kotuli, giboni...), kopytníci (žirafy, zebry, antilopy, velbloudi, alpaky, guanako, kozorožci, kamzíci, mufloni, jeleni, daňci, losi...), klokani, kapybary, mary, dikobrazi, pštrosi, nandu, emu, zoborožci, dravci, sovy, papoušci, vodní ptáci, želvy, ještěrky, hadi, žáby, bezobratlí (švábi, pavouci, brouci...), domácí zvířata atd.

the zoo was founded 1949 in the city centre, but after two years it moved to its current location on the Rožnik hillside (official founding date of the zoo - 1951). Since 1988, the zoo is undergoing gradual modernization. In the lower part of the zoo (where is the entrance) there are mainly exotic animals and pavilions, on the upper in the hillside there are enclosures especially of local fauna. Pavilion of chimpanzees, giraffes, big cats, elephants, sea lions pool, vivarium, a replica of the old Slovenian homestead with domestic animals, island of squirrel monkeys... Beasts of prey (lions, tigers, leopards, cougars, lynxes, wild cats, bears, foxes, wolves...), sea lions, elephants, primates (chimpanzees, lemurs, squirrel monkeys, gibbons...), ungulates (giraffes, zebras, antelopes, camels, alpacas, guanacos, ibex, chamois, red and fallow deer, elks...), wallabies, capybaras, maras, porcupines, ostriches, rheas, emus, hornbills, raptors, owls, parrots, waterfowl, turtles, lizards, snakes, frogs, invertebrates (cockroaches, spiders, beetles...), domestic animals etc.

komentované krmení; prohlídky s průvodcem; obchod se suvenýry; dětská zoo; dětské hřiště; expozice slovinských kamenů
commented feeding; guided tours; souvenir shop; petting zoo; children's playground; exhibition of Slovenian rocks

restaurace, kavárna
restaurant, café

1949 v centru města; 1951 (oficiální datum založení) - přestěhována na současné místo
1949 in the city centre; 1951 (official date of foundation) - removed to the current location

městská
municipal

19,6 ha


1) Stručně o zoo

29 / ? 0 2 / 2 116 / 440+ bezobratlí • invertebrates
(2009)
18 / 48 32 / 139 35 / 251
 
2014
2013
2011
2011
2010
2008
2004
 
  2001
~ 1999
1993
2001 (Rasztava "Kamnine v Sloveniji")
     


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 1 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 2 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 3 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 4 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 5 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 6 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 7 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 8 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 9 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 10 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 11 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 12 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 13 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 14 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 15 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 16 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 17 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 18 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Image 19 of 66
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Lukáš Nekolný, 07.07. 2011
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 20 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 21 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 22 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 23 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 24 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 25 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 26 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 27 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 28 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Image 29 of 66
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Martin Vobruba, 14.07. 2012
Jan Kirner, 02.07. 2018
Image 30 of 66
Jan Kirner, 02.07. 2018
Jan Kirner, 02.07. 2018
Jan Kirner, 04.07. 2018
Image 31 of 66
Jan Kirner, 04.07. 2018
Jan Kirner, 04.07. 2018
Jan Kirner, 04.07. 2018
Image 32 of 66
Jan Kirner, 04.07. 2018
Jan Kirner, 04.07. 2018
Jan Kirner, 05.07. 2018
Image 33 of 66
Jan Kirner, 05.07. 2018
Jan Kirner, 05.07. 2018
Jan Kirner, 05.07. 2018
Image 34 of 66
Jan Kirner, 05.07. 2018
Jan Kirner, 05.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Image 35 of 66
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Image 36 of 66
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Image 37 of 66
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Image 38 of 66
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Image 39 of 66
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Image 40 of 66
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Image 41 of 66
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Image 42 of 66
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 06.07. 2018
Jan Kirner, 10.07. 2018
Image 43 of 66
Jan Kirner, 10.07. 2018
Jan Kirner, 10.07. 2018
Jan Kirner, 18.07. 2018
Image 44 of 66
Jan Kirner, 18.07. 2018
Jan Kirner, 18.07. 2018
Jan Kirner, 18.07. 2018
Image 45 of 66
Jan Kirner, 18.07. 2018
Jan Kirner, 18.07. 2018
Jan Kirner, 25.07. 2018
Image 46 of 66
Jan Kirner, 25.07. 2018
Jan Kirner, 25.07. 2018
Jan Kirner, 27.07. 2018
Image 47 of 66
Jan Kirner, 27.07. 2018
Jan Kirner, 27.07. 2018
Jan Kirner, 31.07. 2018
Image 48 of 66
Jan Kirner, 31.07. 2018
Jan Kirner, 31.07. 2018
Jan Kirner, 31.07. 2018
Image 49 of 66
Jan Kirner, 31.07. 2018
Jan Kirner, 31.07. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Image 50 of 66
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Image 51 of 66
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Image 52 of 66
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Image 53 of 66
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Image 54 of 66
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Image 55 of 66
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 01.08. 2018
Jan Kirner, 09.08. 2018
Image 56 of 66
Jan Kirner, 09.08. 2018
Jan Kirner, 09.08. 2018
Jan Kirner, 09.08. 2018
Image 57 of 66
Jan Kirner, 09.08. 2018
Jan Kirner, 09.08. 2018
Jan Kirner, 23.08. 2018
Image 58 of 66
Jan Kirner, 23.08. 2018
Jan Kirner, 23.08. 2018
Jan Kirner, 24.08. 2018
Image 59 of 66
Jan Kirner, 24.08. 2018
Jan Kirner, 24.08. 2018
Jan Kirner, 24.08. 2018
Image 60 of 66
Jan Kirner, 24.08. 2018
Jan Kirner, 24.08. 2018
Jan Kirner, 24.08. 2018
Image 61 of 66
Jan Kirner, 24.08. 2018
Jan Kirner, 24.08. 2018
Jan Kirner, 24.08. 2018
Image 62 of 66
Jan Kirner, 24.08. 2018
Jan Kirner, 24.08. 2018
Jan Kirner, 27.08. 2018
Image 63 of 66
Jan Kirner, 27.08. 2018
Jan Kirner, 27.08. 2018
Jan Kirner, 30.08. 2018
Image 64 of 66
Jan Kirner, 30.08. 2018
Jan Kirner, 30.08. 2018
Jan Kirner, 30.08. 2018
Image 65 of 66
Jan Kirner, 30.08. 2018
Jan Kirner, 30.08. 2018
Jan Kirner, 31.08. 2018
Image 66 of 66
Jan Kirner, 31.08. 2018
Jan Kirner, 31.08. 2018

  Stránka vytvořena 15.01. 2012 Poslední úprava 15.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.