!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Maribor

Марибор [Maribor]  Marburgo   Marburg an der Drau


Akvarij - Terarij Maribor
Maribor Aquarium - Terrarium
46°33'52"N, 15°38'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SI-XX-0002A
     
 
Ulica heroja Staneta 19
2000 Maribor
SLOVENIA
 
+386 22342680
 
N/A
 
info☼akvarij-terarij.si
 
www.akvarij-terarij.si  
 
původně městské veřejné akvárium s druhy místních ryb, později se akvárium rozšířilo na vodní faunu celého světa a přibylo také terárium. Dnes 39 akvárií se zhruba 40 druhy ryb (ryby Jaderského moře, piraně, průsvitní sumci, hypostomusi, vrubozubci, cichlidy a další tropické sladkovodní ryby...) a terárium s okolo 50 druhy plazů (kajmani, varani, leguáni, bazilišci, agamy, gekoni, scinkové a další ještěrky, želvy, hadi - především velké druhy), obojživelníků a bezobratlých (pavouci, štíři...).
Akvárium má dlouhou historii, ale již dávno není v nejlepším stavu, asi proto se uvažuje o jeho stěhování do nového zařízení již od roku 2011, to však bylo zatím vždy odloženo. Výsledkem je stařičké, pro návštěvníky již ne příliš atraktivní zařízení, velmi vzdálené moderním evropským akvateráriím. (možná právě kvůli tomu je zde striktní zákaz focení).

originally municipal public aquarium with local fish species, later the aquarium expanded to water fauna of all the world and also a terrarium was added. Today the 39 aquariums with approximately 40 fish species (fishes of Adriatic Sea, piranhas, ghostfishes, suckermouth catfishes, oscar fishes, cichlids and other tropical freshwater fishes...) and terrarium with about 50 species of reptiles (caimans, monitors, iguanas, basilisks, agamas, geckos, skinks and other lizards, turtles, snakes - mainly large species), amphibians and invertebrates (spiders, scorpions...).
The aquarium has a long history, but is not already (long time) in the best condition, probably it is reason why the moving to a new facility is consirered since 2011. But for the time being, it has always been postponed. The result is an old facility, no longer very attractive to visitors, very far from modern European aqua-terrariums. (maybe that's why a photographing is strictly prohibited here).

akvaterárium leží v populárním městském parku
the aquarium-terrarium lies in the popular municipal park

X

1. října 1951 - 22. června 1952 - stavba budovy (z iniciativy Vilko Rechbergera); 22. června 1952 - 1. května 1953 - vnitřní zařízení; 1. května 1953 - 12. června 1953 - osazení akvárií; 14. června 1953 - otevření

1st October 1951 - 22. June 1952 - - construction of the building (on the initiative of Vilko Rechberger); 22st June 1952 - 1st May 1953 - indoor equipments; 1st May 1953 - 12th June 1953 - fish placing to the aquariums; 14th June 1953 - opening

městské; provozované společností NIPA, storitve, posredništvo in trgovina d.o.o. (s.r.o.), předtím Nigrad d.o.o. a asi do roku 2008 společností Florina
municipal; managed by company of NIPA, storitve, posredništvo in trgovina d.o.o. (Ltd.), before that by by Nigrad d.o.o and about to 2008 by Florina company

N/A

N/A

1) Stručně o akváriu

~6 / ? ~120 / ? ~4 / ? ~170 / ?
(2019)
~40 / ? 0 0
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 24.07. 2019 (Video: 0 min. 46 s.)
Image 1 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019 (Video: 0 min. 46 s.)
Roman Hynek, 24.07. 2019 (Video: 0 min. 46 s.)
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 2 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 3 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 4 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 5 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 6 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 7 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 8 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 9 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 10 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 11 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 12 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 13 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 14 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 15 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 16 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 17 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 18 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 19 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 20 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 21 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 22 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 23 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 24 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 25 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 26 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 27 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 28 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 29 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 30 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 31 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 32 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 33 of 33
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019

  Stránka vytvořena 15.01. 2012 Poslední úprava 24.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.