!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sela pri Dobovi

Села при Добови  [Sela pri Dobovi]  Liebfrau am Feld

->1953: Sela


Živalski park Na Jasi
Animal park Na Jasi (=In Clearing)
45°55'11"N, 15°38'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SI-XX-0011A
     
 
Sela pri Dobovi 117
8257 Dobova
SLOVENIA
 
+386 40452443
 
N/A
 
info☼najasi.si
 
www.najasi.si
 
soukromá farma či mini zoo - nosáli, zebu, ovce, prasata, kozy, koně, poníci, osli, králíci, morčata, nandu, papoušci, turaka, jeřábi, pávi, bažanti, okrasné slepice, krůty, perličky, holubi, vodní ptáci, koi kapři...

private farm or mini zoo - coatis, zebus, sheep, pigs, goats, horses, ponies, donkeys, rabbits, guinea pigs, rheas, parrots, turacos, cranes, peacocks, pheasants, ornamental chickens, turkeys, guinea fowl, pigeons, waterfowl, koi carps...

dětské hřiště, bylinková zahrada
children's playground, herbal garden

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A ? / 250 + ryby • fish
(2015)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.06. 2019 Poslední úprava 16.06. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.