!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Slovenske Konjice

Gonobitz


Mini Zoo Land
 
46°20'37"N, 15°26'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-SI-XX-0008A
     
 
Ob potoku 4
3210 Slovenske Konjice
SLOVENIA
 
+386 64182478
 
N/A
 
info☼minizoo.si
 
www.minizoo.si
 
minizoo koncipovaná jako dětský zábavní park - je rozdělena do několika tématických částí - Japonská zahrada, Australská krajina, Statek, Divoký západ, Jeskyně hrůzy, Tropický ostrov atd. (průběžně se některé tématické části mění, vznikají i zanikají)
Lvi, mývali, nosáli, kosmani, alpaky, kozy, prasata, poníci, zebu, klokani, nandu, jeřábi, papoušci, sovy, pávi, krůty, vodní ptáci, krokodýli, hadi, leguáni, želvy, koi kapři... (dříve i kočkodani, emu, ústřičníci, ibisi, bažanti, žáby, akvárium...)

mini-zoo designed as a children's amusement park - it is divided into several thematic sections - Japan Garden, Australian land, Farmyard, the Wild West Land, Cave of Fear, Tropical Island etc. (some thematic parts are continuously changed, created and disappeared)
Lions, raccoons, coatis, marmosets, alpacas, goats, pigs, ponies, zebu, wallabies, rheas, crames, parrots, owls, peacocks, turkeys, waterfowl, crocodiles, snakes, iguanas, tortoises, koi carps... (formerly also guenon monkeys, emus, oystercatchers, ibises, pheasants, frogs, aquarium...)

množství dětských atrakcí, jízda na ponících
numbers of children's attractions, pony riding

kavárna
cafeteria

23. července 2010
23rd July 2010

soukromé - původně (asi do 2014) Vtim, vrtnarstvo, gostinstvo in turizem d.o.o. (s.r.o.), potom Mini živalski vrt d.o.o.
private - originally (about until 2014) Vtim, vrtnarstvo, gostinstvo in turizem d.o.o. (Ltd.), after that Mini živalski vrt d.o.o.

N/A

N/A

1) Stručně o mini zoo

0 ~1 / ? 0 ~31 /
(2019)
~5 / ? ~12 / ? ~13 / ?
 
2018
           
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 24.07. 2019 (Video: 04 min. 49 s.)
Image 1 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019 (Video: 04 min. 49 s.)
Roman Hynek, 24.07. 2019 (Video: 04 min. 49 s.)
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 2 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 3 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 4 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 5 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 6 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 7 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 8 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 9 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 10 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 11 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 12 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 13 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 14 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 15 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 16 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 17 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 18 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 19 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 20 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 21 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 22 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 23 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 24 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 25 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 26 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 27 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 28 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 29 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 30 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 31 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
mini_zoo_land_0031
Image 32 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 33 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 34 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 35 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 36 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 37 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 38 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 39 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 40 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 41 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 42 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 43 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 44 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 45 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 46 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 47 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 48 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 49 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 50 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 51 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 52 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 53 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 54 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 55 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 56 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 57 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 58 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 59 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 60 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 61 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 62 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 63 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 64 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 65 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 66 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 67 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 68 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 69 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 70 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 71 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 72 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 73 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 74 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 75 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 76 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 77 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 78 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 79 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019
Image 80 of 80
Roman Hynek, 24.07. 2019
Roman Hynek, 24.07. 2019

  Stránka vytvořena 15.01. 2012 Poslední úprava 24.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.