!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Častá

Cseszte   Schattmannsdorf


Sokoliarsky dvor Astur Červený Kameň
Červený Kameň Falconry court Astur
48°23'31"N, 17°20'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SK-XX-0046A
     
 
Hrad Červený Kameň
Častá
900 89
SLOVAKIA
 
+421 336905827
+421 949459209
 
N/A
 
astur☼astur.sk
 
www.astur.sk
 
sokolnický dvůr na hradě Červený Kameň - údajně největší kolekce dravců a sov na Slovensku (okolo 80 ptáků) a kromě nich i krkavci, bažanti, holuby, straka a divocí králíci

falconry court at the Červený Kameň Castle - reportedly the largest collection of raptors and owls in Slovakia (about 80 birds) and besides them also ravens, pheasants, pigeons, magpie and wild rabbits

naučný park, letové ukázky, focení s dravci
educational park, flying displays, photo with raptors

hradní kavárna
castle cafeteria

1997

soukromé (Astur s.r.o.)
private (Astur s.r.o. = Ltd.)

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.11. 2017 Poslední úprava 04.11. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.