!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Orechová Potôň

Diósförgepatony   Nusswinkel

do 1808 dvě samostatné obce Orechová Potôň (maďarsky Dióspatony, historicky Gyospothon) a Förgeho Potôň (maďarsky Förgepatony), v roce 1940 byla připojena i Dolná Potôň (maďarsky Bögölypatony, historicky Békel-Paton nebo Beogol-Paton) a později i Orechová Potôň - Lúky (maďarsky Dióspatonyrét), kde je Malkia Park •
up to 1808 two independent villages Orechová Potôň (Hungarian Dióspatony, historically Gyospothon) and Förgeho Potôň (Hungarian Förgepatony), 1940 Dolná Potôň (Hungarian Bögölypatony, historically Békel-Paton or Beogol-Paton) was cennected and later also Orechová Potôň - Lúky (Hungarian Dióspatonyrét), where is the Malkia Park


Malkia Park
 
48°02'48"N, 17°33'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SK-XX-0045A
     
 
Penzion Malkia 810
Orechová Potôň - Lúky
930 02
SLOVAKIA
 
+421 918610645
 
N/A
 
malkiapark☼malkiapark.sk
 
www.malkiapark.sk
 
oficiálně zoo sloužící především záchraně velkých koček z cirkusů, ve skutečnosti spíše komerční zoo, kde nejsou jen zvířata z cirkusů a mnoho jich slouží ke kontaktu s návštěvníky (mazlení, focení...), což je prezentováno jako důstojné podmínky pro šťastný a spokojený život zvířat... Trochu nejasný je původ zvířat - u některých se tají (irbis), u jiných se uvádí více verzí... Lvi jsou podle zprávy ze 7.5. 2016 z bývalé tzv. Zoo Lionel nebo také Leopark (což nebyla zoo, ale lvi chovaní v Pezionu Lionel v Hrnčiarovcích nad Parnou), ale podle zprávy z 9.5. 2016 jsou z cirkusu Humbero a Ranče pod Babicou. 7.5. se píše, že park dostal své jméno právě podle jména lvice pocházející ze Zoo Lionel, ale o dva dny později již v parku žádná lvice Malkia není... Velmi složité, nestandardní a propletené jsou i vlastnické vztahy parku...
Lvi (i bílí), tygři (i bílí), levharti, irbis, jaguáři, gepardi, pumy, rysi, servali, karakali, medvědi, vlci, surikaty, giboni, malpy, kočkodani, lemuři, lenochodi, zebry, velbloudi, lamy, osli, kozy, ovce, klokani, mary, kapybary, kasuáři, sovy, papoušci, vodní ptáci, želvy, leguáni, žraloci...

officially zoo served primarily to rescue of big cats from the circuses, in fact, rather commercial zoo, where are not only animals from circuses and many of them are used for contact with visitor (petting, photographing...), what is presented as dignified (wrthy) conditions for a happy and contented life of animals... A little unclear is the origin of the animals - in some cases is kept secret (snow leopard) in the other cases more versions exist... In according to a report from 5th May 2016, lions are from the former so-called Zoo Lionel or also Leopark (what was not a zoo, but lions kept in the Lionel Guest House in Hrnčiarovce nad Parnou), but according to reports from 9th May 2016, they are from Humberto circus and Ranč pod Babicou. 7th May it is said that the park got its name just by name of lioness coming from Zoo Lionel, but two days later no lioness named Malkia is not in the park... Also ownership Park is very complicated, non-standard and intertwined...
Lions (also white), tigers (also white), leopards, snow leopard, jaguars, cheetahs, cougars, lynxes, servals, caracals, bears, wolves, meerkats, gibbons, cpuchins, vervet monkeys, lemurs, sloths, zebras, camels, llamas, donkeys, sheep, goats, wallabies, maras, capybaras, casowarries, owls, parrots, waterfowl, turtles, iguanas, sharks...

dětská zoo, ubytování (penzion)
children's zoo, accommodation (guest house)

bistro

3. června 2016
3rd June 2016

soukromé (ZOO City s.r.o.)
private (ZOO City s.r.o.)

~ 6 ha

N/A
 
1) Stručně o Malkia Parku

0 ~4 / ? 0 ~71 / ?
(2017)
~ 2 / ? ~24 / ? ~41 / ?
 
2017
 
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 25.08. 2017 (Video: 4 min. 35 sec.)
Image 1 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017 (Video: 4 min. 35 sec.)
Roman Hynek, 25.08. 2017 (Video: 4 min. 35 sec.)
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 2 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 3 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 4 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 5 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 6 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 7 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 8 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 9 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 10 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 11 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 12 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 13 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 14 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 15 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 16 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 17 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 18 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 19 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 20 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 21 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 22 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 23 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Image 24 of 142
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Mojmír Sedláček, 29.10. 2016
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 25 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 26 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 27 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 28 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 29 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 30 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 31 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 32 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 33 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 34 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 35 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 36 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 37 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 38 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 39 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 40 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 41 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 42 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 43 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 44 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 45 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 46 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 47 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 48 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 49 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 50 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 51 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 52 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 53 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 54 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 55 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 56 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 57 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 58 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 59 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 60 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 61 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 62 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 63 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 64 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 65 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 66 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 67 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 68 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 69 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 70 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 71 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 72 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 73 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 74 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 75 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 76 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 77 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 78 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 79 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 80 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 81 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 82 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 83 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 84 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 85 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 86 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 87 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 88 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 89 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 90 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 91 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 92 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 93 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 94 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 95 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 96 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 97 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 98 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 99 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 100 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 101 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 102 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 103 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 104 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 105 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 106 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 107 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 108 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 109 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 110 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 111 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 112 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 113 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 114 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 115 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 116 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 117 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 118 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 119 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 120 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 121 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 122 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 123 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 124 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 125 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 126 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 127 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 128 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 129 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 130 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 131 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 132 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 133 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 134 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 135 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 136 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 137 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 138 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 139 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 140 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 141 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017
Image 142 of 142
Roman Hynek, 25.08. 2017
Roman Hynek, 25.08. 2017

  Stránka vytvořena 28.06. 2016 Poslední úprava 28.10. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.