!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Spišské Podhradie

Szepesváralja   Kirchdrauf    Podgrozdie


Sokoliareň Pod Spišským hradom
Falconry under the Spiš castle
48°59'50"N, 20°45'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SK-XX-0047B
     
 
Parkovisko pod Spišským hradom
Spišské Podhradie
053 04
SLOVAKIA
 
+421 915874795
 
N/A
 
miloskolackovsky☼gmail.com
 
N/A
 
sokolnický dvůr u parkoviště pod Spišským hradem - orli, sokoli, jestřábi, káně, sovy, výři, krkavci... (většina ptáků ve voliérách), ale i bažanti, slepice, kachny, straka, králíci, morčata, želvy...

falconry near the parking lot under Spiš castle - eagles, falcons, hawks, buzzards, owls, horned owls, ravens ... (most of birds is in aviaries), but also pheasants, chicken, ducks, magpie, rabbits, guinea pigs, turtles...

focení s dravci
photo with raptors

N/A

léto 2011 (Miloš Kolačkovský)
summer 2011 (by Miloš Kolačkovský)

nezisková organizace (sdružení Sokoliarska skupina Lanner)
non profit organisation (goup of Sokoliarska skupina Lanner)

~ 0,14 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.11. 2017 Poslední úprava 04.11. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.