!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Stará Ľubovňa

Ólubló   Lublau ; Altlublau    Lubowla

dhistoricky • historically: Libenow; Liblou; Lyblio; Lublow; Lyblyo


Expozícia drovcov v Stredovekom vojenskom tábore v Starej Ľubovni
Exhibition of Raptors in Medieval Military Camp in Stará Ľubovňa
49°19'06"N, 20°41'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-SK-XX-0049B
     
 
Stredoveký vojenský tábor
Zámocká 125
Stará Ľubovňa
064 01
SLOVAKIA

Postal address:
Sokoliari majstra Vagana
Budovateľská 21
Stará Ľubovňa
064 01
SLOVAKIA
 
+421 903647685
+421 918619938
 
N/A
 
pilatjan72☼gmail.com
 
www.sokoliarimajstravagana.webnode.sk/...  
 
expozice dravců ve Středověkém vojenském táboře, který patří k hlavním turistickým atrakcím města

exhibition of raptors in Medieval Milityry Camp, which belongs to main tourist attractions of the city

mnoho dalších atrakcí Středověkého vojenského tábora
many other attractions of the Medieval Military Camp

N/A

asi 2008
probably 2008

nezisková organizace (sdružení Sokoliari majstra Vagana)
non profit organisation (goup of Sokoliari majstra Vagana)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.11. 2017 Poslední úprava 04.11. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.