!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tatranská Kotlina

Tatrabarlangliget   Tatra-Höhlenhain    Tatrzańska Kotlina

dříve • formerly: Barlanliget; Höhlenhain; Höhlenhaim; Kotliny ; Kotlina
adminitrativně je Tatranská Kotlina součástí města Vysoké Tatry • Tatranská Kotlina is administratively part of Vysoké Tatry city


Sokoliarsky dvor pod Belianskou jaskyňou v Tatranskej Kotline
Falconry court under Belianska Cave in Tatranská Kotlina
49°13'47"N, 20°19'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SK-XX-0048B
     
 
Pod Belianskou jaskyňou
Tatranská Kotlina
059 60
SLOVAKIA

Postal address:
Sokoliari majstra Vagana
Budovateľská 21
Stará Ľubovňa
064 01
SLOVAKIA
 
+421 903647685
+421 918619938
 
N/A
 
pilatjan72☼gmail.com
 
www.sokoliarskydvor.webnode.sk  
 
sokolnický dvůr pod Belianskou jeskyní - orli, sokoli, káně, sovy, výři, krkavci...

falconry under Belianska Cave - eagles, falcons, buzzards, owls, horned owls, ravens...

focení s dravci, letové ukázky
photo with raptors, flying displays

N/A

červenec 2011
July 2011

nezisková organizace (sdružení Sokoliari majstra Vagana)
non profit organisation (goup of Sokoliari majstra Vagana)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.11. 2017 Poslední úprava 04.11. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.