!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Alushta

Алушта [Alushta]   Aluşta    Alušta


Alushta Zoo Park
Алуштинський Zoo Парк [Alushtins'kyy Zoo Park]   Алуштинский Zoo Парк [Alushtinskiy Zoo Park] (the "Zoo" is used in Latin letters)
44°40'13"N, 34°24'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0163A
     
 
Naberezhnaya im. Lenina 13
Alushta
AR Krym
UKRAINE
 
+7 9780000745
 
N/A
 
zhylenko_viktor☼mail.ru
 
www.animal-park.ru  
 
vnitřní zoo (v budově) – lišky, fenci, kuny, nosáli, mývali, skunci, kočkodani, mangabeji, lemuři, daňci, alpaky, kozy, ovce, prasata, klokani, svišti, dikobrazi, činčily, drobní hlodavci, emu, dravci, sovy, vrány, krkavci, papoušci, bažanti, křepelky, holubi, ještěrky, hadi, želvy, žáby, čolci, koi kapři, štíři, pavouci, švábi, mnohonožky, krabi

indoor zoo (in the building) - foxes, fennec foxes, martens, coatis, raccoons, skunks, vervet monkeys, mangabeys, lemurs, fallow deer, alpaca, goats, sheep, pigs, wallabies, marmots, porcupines, chinchillas, small rodents , emus, raptors, owls, crows, ravens, parrots, pheasants, quails, pigeons, lizards, snakes, turtles, frogs, newts, koi carps, scorpions, spiders, cockroaches, millipedes, crabs...

N/A

N/A

2014 (?)

soukromé (Viktor Žylenko)
private (Viktor Zhylenko)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A 50+ / ?
(2014)
N/A N/A N/A 
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.04. 2019 Poslední úprava 06.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.