!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bakhchysaray

Bakhchisaray  Бахчисарай [Bakhchysaray / Bakhchisaray]  Bağçasaray    Doněck


Bakhchysaray Zoo
Бахчисарайський зоопарк [Bakhchysarays'kyy zoopark] •  Бахчисарайский зоопарк [Bakhchisarayskiy zoopark]
44°45'15"N 33°51'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-UA-XX-0153A
     
 
ul. Lenina 4
Bakhchisaray
AR Krym
UKRAINE
 
+380 501040466
 
N/A
 
zhylenko_viktor☼mail.ru
 
Park Miniatur: www.minibah.ru    
 
minizoopark parku miniatur „Krym v miniatuře na dlani“ («Крым в миниатюре на ладони»)– levharti, rysi, karakali, servali, mývali, mývalovci, nosáli, skunci, surikaty, fretky, psi, lemuři, velbloudi, lamy, alpaky, mufloni, jeleni, daňci, ovce, kozy, prasata, divočáci, zebu, jaci, osli, poníci, dikobrazi, králíci, nutrie, pštrosi, dravci, krkavci, jeřábi, volavky, čápi, pelikáni, vodní ptáci, pávi, bažanti, slepice, holubi, koi kapři

mini zoo of Miniatures park "Crimea in miniature on palm" («Крым в миниатюре на ладони») - leopards, lynxes, caracals, servals, raccoons, raccoon dogs, coatis, skunks, meerkats, ferrets, dogs, lemurs, camels, llamas, alpacas mouflons, red deer, fallow deer, sheep, goats, pigs, wild boars, zebus, yaks, donkeys, ponies, porcupines, rabbits, nutrias, ostriches, raptors, ravens, cranes, herons, storks, pelicans, waterfowl, peacocks, pheasants, chickens , pigeons, koi carps

dětské hřiště, park miatur
children's playground, park of miniatures

N/A

2013

soukromé (Viktor Žylenko)
private (Viktor Zhylenko)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2019 Poslední úprava 04.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.