!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bakhchysaray

Bakhchisaray  Бахчисарай [Bakhchysaray / Bakhchisaray]  Bağçasaray    Doněck


Bakhchysaray Zoo-corner
Бахчисарайський зоокуток [Bakhchysarays'kyy zookutok] •  Бахчисарайский зооуголок [Bakhchisarayskiy zoougolok]
44°44'24"N 33°50'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0154A
     
 
ul. Gagarina 4
Bakhchisary
AR Krym
UKRAINE
 

+7 9788343506

 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
malý zookoutek – vlci, lišky, daňci, srnci, velbloudi, lamy, koně, osli, ovce, kozy, prasata, dikobrazi, veverky, králíci, nutrie, emu, dravci, andulky, pávi, bažanti, slepice, perličky, holubi, husy, kachny...

small zoo-corner - wolves, foxes, fallow deer, roe deer, camels, llamas, horses, donkeys, sheep, goats, pigs, porcupines, squirrels, rabbits, nutrias, emus, raptors, budgies, peacocks, pheasants, chickens, guinea fowl, pigeons , geese, ducks...

dětské hřiště
children's playground

N/A

2013

soukromé (Amet Asanov)
private (Amet Asanov)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2019 Poslední úprava 04.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.