!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Balakliya

Балаклія  [Balakliya]  Балаклея [Mariupol']  Balaklija; Balakleja

1796-1891: Novo-Serpukhov [Ново-Серпухов]


Zoo of Balakliya Station of Young Naturalists
Зоопарк Балаклійської станції юних натуралістів [Zoopark Balakliyc'koyi stantsiyi yunykh naturalistiv] 
Зоопарк Балаклейской станции юных натуралистов [Zoopark Balakleyskoy stantsii yunykh naturalistov]
49°26'53"N, 36°50'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0161B
     
 
vul. Shevchenka 27
Balakliya, 64207
Kharkivska obl.
UKRAINE
 
+380 574953361
 
N/A
 
bal.sun☼ukr.net
 
www.balakliya-sun.edu.kh.ua
 
malá zoo Balaklijské stanice mladých přírodovědců - 26 voliér (10 zimních) a místnost s akvárii - mývalovci, lišky, svišti, veverky, morčata, drobní hlodavci, emu, jeřábi, dravci, sovy, pávi, bažanti, slepice, vodní ptáci, želvy, sladkovodní tropické akvarijní rybky...

small zoo of Balakliyaé Station of Young Naturalists - 26 aviaries (10 winter) and aquarium room - raccoon dogs, foxes, marmots, squirrels, guinea pigs, small roddents, emus, cranes, raptors, owls, peacocks, pheasants, chickens, waterfowl, turtles, freshwater tropical aquarium fish...

květinové zahrady, muzeum přírody
flower gardens, Museum of Nature

N/A

1982 - Stanice mladých přírodovědců (mini zoo asi až v 90. letech)
1982 - Station of Young Naturalists (the mini-zoo perhaps only in the 1990th)

státní - Balaklijská stanice mladých přírodovědců Balaklijské okresní rady Charkovského kraje (Балаклійська станція юних натуралістів Балаклійської районної ради Харківскоий області)
governmental - Balakliya Station of Young Naturalists of Balakliya district council of Kharkov region (Балаклійська станція юних натуралістів Балаклійської районної ради Харківскоий області)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A 36 / ? + ryby • fishes
(2008)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.04. 2019 Poslední úprava 05.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.