!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chubynske

Chubinskoe  Чубинське [Chubynske]   Чубинское [Chubinskoe] 

-> 1993 Нова Олександрівка [Nova Oleksandrivka] / Новая Александровка [Novaya Aleksandrovka]


Chubynske Ostrich farm and mini zoo
Ostrich farm "Chubyskyy struas" (= Chubynske ostrich)
Страусина ферма і міні зоопарк Чубинське [Strausyna ferma i mini zoopark Chubyns'ke] •  Страусина ферма «Чубинський страус» [Strausyna ferma "Chubyns'kyy straus"]  •  Страусиная ферма и мини зоопарк Чубинское [Strausinaya ferma i mini zoopark Chubinskoe]  •  Страусиная ферма «Чубинский страус» [Strausinaya ferma "Chubynskiy straus"]
50°23'18"N 30°49'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0150B
     
 
s. Chubinskoe
Borislovskyy rayon
Kievskaya obl., 08231
UKRAINE
 
+38 638214466
+38 970944466
 
N/A
 
info☼strausy.com.ua
 
www.strausy.com.ua  
 
pštrosí farma s mini zoo - mývali, srnci, osli, krávy, prasata, koně, králíci, pštrosi, bažanti, pávi, slepice...

ostrich farm with mini zoo - raccoons, roe deer, donkeys, cows, pigs, horses, rabbits, ostriches, pheasants, peacocks, chickens...

dětské hřiště, jízda na koních, prodej suvenýrů
children's playground, horse riding, souvenir sale

restaurace
restaurant

N/A

soukromé
private

18 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2019 Poslední úprava 04.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.