!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dnipro

Dnepr  Дніпро [Dnipro]    Днепр [Dnepr]    Dnipro, Dněpr

 dříve • previously: Катеринослав [Katerynoslav] / Екатеринослав [Yekaterinoslav]; Січеслав [Sicheslav] / Сичеслав [Sicheslav]; Новоросійськ [Novorosiys'k] / Новороссийск [Novorossiysk]; Дніпропетровськ [Dnipropetrovsk] / Днепропетровск [Dnepropetrovsk]


Dnipro Contact Zoo "Zviropolis"
Дніпровський контактний зоопарк «Звірополіс» [Dniprovs'kyy kontaktnyy zoopark "Zviropolis"]  
Днепровский контактный зоопарк «Звирополис» [Dneprovskiy kontaktnyy zoopark "Zviropolis"]
48°29'55"N, 35°04'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0171B
     
 
TK Nasha Pravda
pr. Slobozhanskiy 31D
Dnipro
UKRAINE
 
+380 736306060
 
N/A
 
zviropolispr☼gmail.com
 
www.zviropolis.com.ua  
 
jedna z velmi mnoha ukrajinských kontaktních zoo v Nákupních centrech a jedna z velmi mála z nich, která je alespoň jakž takž expozicí, ačkoli i tato je především týráním zvířat, kdy každé z nich jde po celý den z ruky do ruky a všechna mohou být krmena. Tato kontaktní zoo se nachází v Obchodním komplexu Naša Pravda.
Mývali, fenci, nosáli, surikaty, kočky, lemuři kata, kosmani, kotuli, kozy, prasata, králíci, morčata, ježci, papoušci, ještěrky (agamy, gekoni...)...

one of the very many Ukrainian contact (petting) zoos in the shopping malls and one of the very few of them, which is so-so exhibition, althoug also this zoo is mainly abuse of animals - each animal goes from hand to hand during all the day and all can be fed. This contact zoo is located inNasha Pravda Shopping complex.
Raccoons, coatis, meerkats, cats, ring-tailed lemurs, marmosets, squirrel monkeys, goats, pigs, rabbits, guinea pigs, hedgehogs, parrots, lizards (agamas, geckos...)...

N/A

N/A

březen 2019
March 2019

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2019 Poslední úprava 07.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.