!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gaspra

Гаспра [Haspra]  Гаспра [Gaspra]

historicky • historically: Gaspura


Garden of live tropical butterflies in Gaspra
Сад живих тропічних метеликів в Гаспрі [Sad zhyvykh tropichnykh metelykiv v Haspri]
Сад живых тропических бабочек в Гаспре [Sad zhivykh tropicheskikh babochek v Gaspre]
44°26'01"N, 34°07'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0186B
     
 
Prokhod k Lastochkinomu gnezdu
Gaspra, 98660
AR Krym
UKRAINE
 
+380 500540740
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
velmi malý motýlí dům v bambusovém domku ve spodní části schodiště ke známému zámku Vlaštovčí hnízdo (Lastočkino gnezdo / Ласточкино гнездо)

very small butterfly house in the bamboo small-house at the bottom of the stairs to the famous castle Swallow's Nest (Lastochkino gnezdo / Ласточкино гнездо)

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2020 Poslední úprava 23.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.