!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kerch

Керч [Kerch]  Керчь [Kerch']  Keriç  Kerč

historicky • historically: Bosphoro Cimmerio, Vospro, Cerchio, Cherz, Παντικάπαιον [Pantikapaion], Кърчевъ [K"pchev"], Корчевъ [Korchev"]

některé zdroje uvádí Подмаячный (Podmayachnyy) – kdysi samostatná obec, dnes součást Kerče • some sources mention Подмаячный (Podmayachnyy) - once independent village, today part of Kerch


Kerch Ostrich Farm "Exotic"
Страусина ферма «Екзотик» Керч [Strausyna ferma "Ekzotyk" Kerch] •  Страусиная ферма «Экзотик» Керчь [Strausinaya ferma "Ekzotik" Kerch']
45°23'24"N 36°37'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-UA-XX-0157B
     
 
Podmayachnyy 1
Kerch, 298300
AR Krym
UKRAINE
 

+7 9787658488

 
N/A
 
ekzotik2017☼mail.ru
 
www.exotic-kerch.ru  
 
pštrosí farma s mini zoo - mývali, osli, koně, kozy, ovce, nutrie, králíci, prasata, pštrosi, dravci, pávi, bažanti, slepice, perličky, husy, kachny...

ostrich farm with mini zoo - raccoons, donkeys, horses, goats, sheep, nutrias, rabbits, pigs, ostriches, raptors, peacocks, pheasants, chickens, guinea fowl, geese, ducks...

dětské hřiště a herna, jízda na koni, paintball, obchod se suvenýry a pštrosím masem
children's playground and playroom, horse riding, paintball, souvenir and ostrich meat shop

restaurace
restaurant

1. dubna 2003
1st April 2003

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2019 Poslední úprava 04.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.