!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kyiv

Kiev; Kyyiv  Київ [Kyyiv]  Киев [Kiev] Kyjev


Contact Zoo "Animal Park"
Контактний зоопарк «Animal Park» (Анімал Парк) [Kontaktnyy zoopark]  
Контактный зоопарк «Animal Park» (Анимал Парк) [Kontaktnyy zoopark] (Animal Park is used in Latin letters)
50°22'51"N, 30°28'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0179A
     
 
VDNH
pr-t Akademika Hlushkova 1
Kyiv
UKRAINE
 
+380 731041555
+380 980400555
 
N/A
 
animalpark☼mail.ua
 
www.animalpark.com.ua  
 
kontaktní zoo - jedna z mála klasických venkovních dětských zoo Ukrajiny, ačkoli zde nejsou jen domácí, ale i exotická zvířata - lev, mývali, mangabeji, lemuři, lamy, alpaky, ovce, kozy, prasata, poníci, skotský skot, mary, králíci, morčata, klokani, několik druhů papoušků, pávi, slepice, holubi, vodní ptáci... (většina domácích zvířat v několika plemenech).
Ačkoli má zoo jen 1.552 m2, byla zapsána (2016) do Ukrajinské knihy rekordů jako největší kontaktní zoo Ukrajiny.

contact zoo - one of the few classic outdoor children's zoos in Ukraine, although not only domestic animals are here but also exotic - lion, accoons, mangabeys, lemurs, llamas, alpacas, sheep, goats, pigs, ponies, highland cattle, maras, rabbits, guinea pigs wallabies, several species of parrots, peacocks, chickens, pigeons, waterfowl... (most domestic animals in several breeds).
Although the zoo has only 1,552 m2, it was registered (2016) in the Ukrainian Book of Records as Ukraine's largest contact zoo.

N/A

N/A

18. června 2016
18th June 2016

soukromé
private

1.552 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2017
2016
         
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2019 Poslední úprava 07.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.