!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kyiv

Kiev; Kyyiv  Київ [Kyyiv]  Киев [Kiev] Kyjev


Garden of Live Tropical Butterflies in National Botanical Garden
Сад живих тропічних метеликів в Національному ботанічному саду [Sad zhyvykh tropichykh metelikiv v Natsional'nomu botanichnomu sadu]
Сад живых тропических бабочек в Национальном ботаническом саду [Sad zhivykh tropicheskikh babochek v Natsional'nom botanicheskom sadu]
50°24'51"N, 30°33'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0182A
     
 
National Botanical Garden named after N. N. Hrisko of NAS of Ukraine
Timiryazevs'ka 1
Kyiv, 02000
UKRAINE
 
+380 443324454
+380 687365959
 
N/A
 
info☼babochka.kiev.ua
zakurkin☼mail.ru
 
www.babochka.kiev.ua/...
 
soukromá expozice motýlů ve vodním tropickém skleníku Národní botanické zahrady Ukrajiny - okolo 150 motýlů 15 - 20 druhů z jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky

private exhibition of butterflies in the water tropical greenhouse of the National Botanical Garden of Ukraine - about 150 butterflies of 15 - 20 species from Southeast Asia and South America

různé programy, obrovské sbírky Národní botanické zahrady Národní akademie věd Ukrajiny (okolo 11.500 druhů rostlin), tropická expozice zvířat Edemskiy sad (rajská zahrada)
various programs, huge collections of National Botanical Gardens of National Academy of Science of Ukraine (around 11,500 species of plants), tropical animal exhibition Edemskiy sad (Eden Garden)

N/A

10. dubna 2009
10th April 2009

soukromé - Oleg Zakurkin (Олег Закуркин)
private - Oleg Zakurkin (Олег Закуркин)

N/A

N/A

N/A

~20 / ~150 0 0 ~20 / ~150
(2009)
0 0 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2020 Poslední úprava 23.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.