!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kyiv

Kiev; Kyyiv  Київ [Kyyiv]  Киев [Kiev] Kyjev


Kyiv Contact Zoo "Zviropolis"
Київський контактний зоопарк «Звірополіс» [Kyyivs'kyy kontaktnyy zoopark "Zviropolis"]  
Киевский контактный зоопарк «Звирополис» [Kievskiy kontaktnyy zoopark "Zviropolis"]
50°27'03"N, 30°26'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0170B
     
 
TC Kosmopolit, Blok A
vul. Vadyma Hetmana 6A
Kiyiv
UKRAINE
 
+380 736003060
 
N/A
 
zviropolispr☼gmail.com
 
www.zviropolis.com.ua
www.trc-cosmopolite.com/...
 
 
jedna z velmi mnoha ukrajinských kontaktních zoo v Nákupních centrech a jedna z velmi mála z nich, která je alespoň jakž takž expozicí, ačkoli i tato je především týráním zvířat, kdy každé z nich jde po celý den z ruky do ruky a všechna mohou být krmena. Tato kontaktní zoo se nachází v 1. patře obchodního centra Kosmopolit.
Mývali, nosáli, fenci, surikaty, kočky, lemuři kata, kotuli, kosmani, kozy, prasata, dikobrazi, veverky, králíci, morčata, drobní hlodavci, ježci, sovy, papoušci, bažanti, slepice, ještěrky (leguáni, agamy, gekoni...), hadi...

one of the very many Ukrainian contact (petting) zoos in the shopping malls and one of the very few of them, which is so-so exhibition, althoug also this zoo is mainly abuse of animals - each animal goes from hand to hand during all the day and all can be fed. This contact zoo is located in1st floor of Kosmopolit Shopping Mall.
Raccoons, coatis, meerkats, cats, ring-tailed lemurs, squirrel monkeya, marmosets, goats, pigs, porcupines, squirrels, rabbits, guinea pigs, small rodents, hedgehogs, owls, parrots, pheasants, chickens, lizards (iguanas, agamas, geckos...), snakes...

N/A

N/A

13. ledna 2018
13th January 2018

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2019 Poslední úprava 07.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.