!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Male Sadove

Мале Садове [Male Sadove]   Малое Садовое [Maloe Sadovoe]   Küçük Süyren

-> 1948 Kuchuk-Syuren / Кучук-Сюрень


Donkey farm "IshachOK"
(= colloquially little donkey)
Ослиная ферма «ІшачОК» [Oslynaya ferma "IshachOK]   Ослиная ферма «ИшачОК» [Oslinaya ferma "IshachOK"]
44°38'26"N, 33°50'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0165A
     
 
Khrustalyova 1
Malo Sadovoe
Bakhchisarayskiy rayon
AR Krym
UKRAINE
 
+7 9780316131
+7 9780314777
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
oslí farma s mini zoo – lvi, vlci, lišky, nosáli, mývali, mývalovci, fretky, kočkodani, srnci, daňci, velbloudi, lamy, kozy, ovce, osli, koně, dikobrazi, drobní hlodavci, pštrosi, emu, jeřábi, čápi, dravci, papoušci, pávi, bažanti, okrasné slepice, holubi, hadi...

donkey farm with mini zoo - lions, wolves, foxes, coatis, raccoons, raccoon dogs, ferrets, vervet monkeys, roe deer, fallow deer, camels, llamas, goats, sheep, donkeys, horses, porcupines, small rodents, ostriches, emus, cranes , storks, raptors, parrots, peacocks, pheasants, ornamental chickens, pigeons, snakes...

jízdy na oslech, dětské hřiště, prodej suvenýrů
donkey riding, children's playground, souvenir sale

kavárna
café

17. dubna 2016
17th April 2016

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 
 
~2018
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.04. 2019 Poslední úprava 06.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.