!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mankivka

Mankovka Маньківка [Man'kivka]  Маньковка [Man'kovka]


Mankivka Mini-Zoo
Mini-Zoo "Akvadar"
Маньківський міні-зоопарк [Man'kivs'kyy mini-zoopark] • Міні-зоопарк «Аквадар» [Mini-zoopark "Akvadar"]  
Маньковский мини-зоопарк [Man'kovskiy mini-zoopark]Мини-зоопарк «Аквадар» [Mini-zoopark "Akvadar"]
48°57'52"N, 30°23'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0176B
     
 
Lisna 1
Mankivka,
Cherkaska obl.,20100
UKRAINE
 
The Hotel:
+380 997532000
+380 977532000
+380 637532000
 
N/A
 
The Hotel:
aquadar.hotel☼vitapark.com
 
The Hotel: www.aquadar.reikartz.com    
 
minizoo sanatoria a hotelu VitaPark Akvadar (VitaPark Аквадар) - lišky, koně, jeleni, daňci, divočáci, králíci, zajíci, pštrosi, krůty, vodní ptáci a několik dalších ptáků

mini zoo of VitaPark Akvadar (VitaPark Аквадар) Santorium and hotel - foxes, horses, deer, fallow deer, wild boars, rabbits, harse, ostriches, turkeys, waterfowl and several other birds

lázně, bazény, ubytování
spa, swimming pools, accommodation

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2019 Poslední úprava 07.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.