!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mayske

Mayskoe Майське  [Mays'ke]  Майское [Mayskoe]  Majske; Majskoe


Ostrich Farm and Mini-Zoo "Agro-Soyuz"
Страусина ферма і міні-зоопарк «Агро-Союз» [Strausyna ferma i mini-zoopark "Agro-Soyuz"] 
Страусиная ферма и мини-зоопарк «Агро-Союз» [Strausinaya ferma i mini-zoopark "Agro-Soyuz"]
48°28'41"N, 35°36'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0162B
     
 
ul. Sovkhoznaya 5
s. Mayskoe
Sinelnikovskiy rayon
Dnepropetrovskaya obl., 52511
UKRAINE
 
+38 0503633971
 
N/A
 
modelagro☼agrosoyuz.com
 
www.agrosoyuz.com/...
www.modelagro.com/...
 
jedna z největších evropských pštrosích farem a mini zoo – antilopy losí, daňci, mufloni, lamy, poníci, divočáci, kozy, ovce, koně, králíci, pštrosi, emu...

one of Europe's largest ostrich farms and mini zoo - elands, fallow deer, mouflons, llamas, ponies, wild boars, goats, sheep, horses, rabbits, ostrichws, emus...

N/A

N/A

2000 - chov pštrosů, 2003 - pštrosí farma, mini zoo později
2000 - ostrich breeding; 2003 - ostrich farm, the mini-zoo later

soukromé Agro-Sojuz a.s. (ПрАТ «Агро-Союз»)
private Agro-Soyuz JSC (ПрАТ «Агро-Союз»)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.04. 2019 Poslední úprava 05.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.