!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nikita

Нікіта [Nikita]  Никита [Nikita]    Nikita

dříve Botanične (Ботанічне) / Botaničeskoe (Ботаническое)  previously Botanichne (Ботанічне) / Botanicheskoe (Ботаническое)


Garden of Live Tropical Butterflies in Nikita Botanical Garden
Сад живих тропічних метеликів в Нікітському ботанічному саду [Sad zhyvykh tropichykh metelykiv v Nikits'komu botanichnomu sadu]
Сад живых тропических бабочек в Никитском ботаническом саду [Sad zhivykh tropicheskikh babochek v Nikitskom botanicheskom sadu]
44°30'32"N, 34°14'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0183A
     
 
Nikita Botanical Garden
pos. Nikita, 98648
Yalta
AR Krym
UKRAINE
 
+380 443324454
+380 687365959
 
N/A
 
info☼babochka.kiev.ua
zakurkin☼mail.ru
 
www.babochka.kiev.ua/...
 
soukromá expozice motýlů ve skleníku Dolního parku Nikitské botanické zahrady Ukrajiny - okolo 150 motýlů 15 - 20 druhů z jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky

private exhibition of butterflies in greenhouse of Lower Park of the Nikita Botanical Garden of Ukraine - about 150 butterflies of 15 - 20 species from Southeast Asia and South America

bohaté sbírky botanické zahrady a terárium
rich collections of the botanical garden and terrarium

kavárny, restaurace, kiosky v botanické zahradě
cafes, restaurants, kiosks in the botanical gardens

10. dubna 2009
10th April 2009

soukromé - Oleg Zakurkin (Олег Закуркин)
private - Oleg Zakurkin (Олег Закуркин)

N/A

N/A

N/A

~20 / ~150 0 0 ~20 / ~150
(2009)
0 0 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2020 Poslední úprava 23.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.