!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Odesa

Odesa  Одеса [Odesa]  Одесса [Odessa] Oděsa

původně • originally: Hacıbey   (Кацюбіїв; Коцюбеев; Хаджибей; Хаджибее; Гаджибей; Качибей; Качибеев; Какубия)


Mini Zoo "Dzhunhli Park"
Мінізоопарк «Джунглі парк» [Minizoopark "Dzhunhli Park"]  
  Минизоопарк «Джунгли парк» [Minizoopark "Dzhungli Park"]
46°29'27"N, 30°44'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0175A
     
 
Primorskaya 6
Morvokzal - vchodnoy pavilon
Odessa
UKRAINE

Postal address:
vul. Pivnichnokiltseva 24-A
Zaporizhzhya, 69104
UKRAINE
 
+380 974857774
+380 999737735
 
N/A
 
junglepark☼ukr.net
 
N/A    
 
soukromá více méně kontaktní minizoo, která začínala v roce 1998 jako malá výstava vzniklá ze soukromé kolekce zvířat. Slouží jako pojízdná kontaktní výstava zvířat v mnohých městech Ukrajiny, ale expozice v budově přístavu (Morvokzal) v Oděse je stálá.
Více než 100 druhů zvířat - mývali, kočkodani, malpy, lemuři, outloni, tamaríni, kosmani, svišti, drobní hlodavci, vakoveverky, sovy, krkavci, papoušci, tukani, zoborožci, kajmani, leguáni, chameleoni, scinci, agamy, želvy, hadi, žáby, pavouci, štíři, mnohonožky...

private lees or more contact mini zoo, which started in 1998 as a small exhibition from a private collection of animals. It serves as a mobile animal contact exhibition in many cities of Ukraine, but the exhibition in the port building (Morvokzal) in Odessa is permanent.
More than 100 species of animals - raccoons, vervet monkeys, capuchins, lemurs, slow lorises, tamarins, marmosets, marmots, small rodents, sugar gliders, owls, ravens, parrots, toucans, hornbills, caimans, iguanas, chameleons, skinks, agamas, turtles, snakes, frogs, spiders, scorpions, millipedes...

N/A

N/A

1998

soukromé
private

N/A


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2019 Poslední úprava 07.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.