!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Olenivka

Оленівка [Olenivka]  Оленевка [Olenevka]  Qara Acı   

-> 1944: Кара-Аджи [Kara-Adzhi]


Living corner "Solnechnaya Dolina"
(= Sun Valley)
Живий куток «Сонячна Долина» [Zhyvyy kutok "Sonyachna Dolina"]  
Живой уголок «Солнечная Долина» [Zhivoy ugolok "Solnechnaya Dolina"]
45°23'04"N, 32°30'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0178B
     
 
Yeliseeva 25
Olenevka
Chernomorskiy rayon, 296440
AR Krym
UKRAINE
 
+7 9780102065
+7 9102771919
 
N/A
 
sundolina.org☼gmail.com
 
www.sundolina.org/...    
 
minizoo penzionu Solnečnaja Dolina (Sluneční Údolí) - mývali, fretky, lišky, kozy, poníci, králíci, dravci, papoušci, kanáři, jeřábi, pávi, bažanti, křepelky, hrdličky, vodní ptáci...

minizoo of Solnechnaya Dolina (Sun Valley) Guest House - raccoons, ferrets, foxes, goats, ponies, rabbits, raptors, parrots, canaries, cranes, peacocks, quails, doves, waterfowl...

pláž, sportovní aktivity, dětské hřiště a herna, ubytování
beach, sport activities, children's playground and room, accommodation

kavárna gril, pizzerie
cafe, grill, pizzeria

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2019 Poslední úprava 07.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.