!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Petropil

Petropol  Петропіль [Petropil]   Петрополь [Petropol] 


Aquazoo Petropil
Аквазоо Петропіль [Akvazoo Petropil'] •  Аквазоо Петрополь [Akvazoo Petropol'] (in fact, only name in Latin letters is used)
48°01'24"N 34°56'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-UA-XX-0151B
     
 
Molodyozhnaya 58
Petropol, 70405
Zaporozhskyy rayon
UKRAINE
 
+38 995400690
+38 687196022
 
N/A
 
aquazoopetropol☼ukr.net
 
www.aquazoo.zp.ua  
 
Agroturistický areál s mini zoo - nosáli, mývali, mývalovci, srnci, kozy, ovce, prasata, osli, skot, svišti, králíci, zajíci, veverky, činčily, osmáci, pštrosi, emu, bažanti, krůty, slepice, pávi, husy, kachny, želvy, koi kapři

Agrotourism area with mini zoo - coatis, raccoons, raccoon dogs, roe deer, goats, sheep, pigs, donkeys, cattle, marmots, rabbits, hares, squirrels, chinchillas, degus, ostriches, emus, pheasants, turkeys, chickens, peacocks, geese, ducks, turtles, koi carps...

prodej ekoproduktů, muzeum zemědělské techniky, čtyřkolky a další aktivity, ubytování
ecoproducts sale, museum of agricultural machinery, quads and other activities, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé (rodina Ihnatko)
private (Ihnatko family)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2019 Poslední úprava 04.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.