!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pytomnyk

Питомник [Pytomnyk]  Питомник [Pitomnik]


Wild Park "Olkhova balka"
Park of Wild Nature "Olkhova balka"
Парк дикої природи «Ольхова балка» [Park dykoyi pryrody "Ol'khova balka"]
Парк дикой природы «Ольхова балка»  [Park dikoy prirody "O'khova balka"]
50°10'38"N, 36°16'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0145A
     
 
sel. Pytomnyk
Dergachivskyy rayon
Kharkivska obl.
UKRAINE

Office:
Fesenkovska 12/14
Kharkiv 61068
 
+380 503013618
+380 957140448
 
+380 577714507
 
park☼wild-park.com.ua
p-u-f☼ukr.net
 
www.wild-park.com.ua
www.wild-park.ho.ua
 
obrovský krajinářský park založený v bývalém armádním prostoru. Původně byl plánován především k chovu čistokrevných zubrů a také divočáků a muflonů. Na začátku měly vzniknout 4 trvalé výběhy s plochou od 0,1 do 20 ha (celkem asi 31,5 ha jen pro zubry) a 5 demontovatelných (z elektrických ohradníků) všechny s plochou 50, 100 nebo 150 ha.
V současné době jsou zde však chovány pouze sajgy, mufloni, velbloudi, divocí osli a ovce.

huge landscaped park established in the former military area. Originally it was planned primarily for breeding of purebred wisents and also for wild boars and mouflons. At the beginning, 4 permanent enclosure had be created, with an area of 0.1 to 20 ha (a total of about 31.5 ha only for wisents) and 5 dismantled (of electric fences), all with an area of 50, 100 or 150 ha.
However currently, there are kept only saiga antelopes, mouflons, camels, wild asses and sheep.

N/A

N/A

29. ledna 2009 - úřední (administrativní) založení
29th January 2009 - official (administrative) foundation

státní - Fond přírodních rezervací Ukrajiny, pod Ministerstvem životního prostředí («Природно-заповідний фонд України») vedeno neziskovou organizací Charkovský regionální ekologický charitativní fond "Narodne Yednannya" (Харківський обласний екологічний благодійний фонд «Народне Єднання»)

governmental - Nature Reserve Fund of Ukraine, under Ministry of Environment («Природно-заповідний фонд України») operated by non-profit organisation of Kharkiv Regional Ecological Charitable Foundation "Narodne Yednannya" (Харківський обласний екологічний благодійний фонд «Народне Єднання»)

465,5 ha

N/A 

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 1 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 2 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 3 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 4 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 5 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 6 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 7 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 8 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 9 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 10 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 11 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 12 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 13 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 14 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 15 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 16 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 17 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 18 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 19 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 20 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 21 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 22 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 23 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 24 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 25 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 26 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 27 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 28 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 29 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 30 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 31 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 32 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 33 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 34 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 35 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Image 36 of 36
Alex Kantorovich, 25.03. 2016
Alex Kantorovich, 25.03. 2016

  Stránka vytvořena 05.02. 2017 Poslední úprava 05.02. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.