!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ternivka

Ternovka  Тернівка [Ternivka]  Терновка [Ternovka]   Eski Şüli 

->1945 Старые Шули (Starye Shuli)


Zoo-corner near Ternivka
Зоокуток близько Тернівки [Zookutok blizko Ternivky] •  Зооуголок около Терновки [Zoougolok okolo Ternovki]
44°34'22"N 33°42'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0155A
     
 
Ternikva, 51500
AR Krym
UKRAINE
 

N/A

 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
malá soukromá zoo v zoufalém stavu na farmě u silnice z Bachčisaraje k jižnímu pobřeží – srnci, králíci, dravci, pelikáni, pávi, bažanti, slepice, perličky, krůty...

a small private zoo in a desperate state on a farm by the road from Bakhchysaray to the south coast - roe deer, rabbits, raptors, pelicans, peacocks, pheasants, chickens, guinea fowls, turkeys...

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2019 Poslední úprava 04.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.