!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Torske

Torskoe  Торське [Tors'ke]    Торское [Torskoe]    Torskie


Torske Mini Zoo
Animals exhibition "Kraynya khata" (= far house)
Міні зоопарк Торське [Mini zoopark Torske] • Виставка тварин  «Крайня хата» [Vystavka tvaryn "Kraynya khata"]
Мини зоопарк Торское [Mini zoopark Torskoe] • Выставка животных «Крайняя хата» [Vystavka zhivotnykh "Kraynyaya khata"]
48°45'29"N, 25°42'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0172A
     
 
M19
Torske
Zalishchytskyy rayon
Ternopilska obl., 48642
UKRAINE
 
+380 971483888
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
mini zoo restaurace Krajnja chata - lvi, vlci, lišky, medvědi, mývali, mývalovci, nosáli, opice, velbloudi, lamy, kozy, ovce, prasata, poníci, koně, osli, jeleni, bobři, nutrie, zajíci, pštrosi, pávi, slepice, perličky, holubi, vodní ptáci...

mini zoo of Kraynya khata restaurant - lions, wolves, foxes, bears, raccoons, raccoon dogs, coatis, monkeys, camels, llamas, goats, sheep, pigs, ponies, horses, donkeys, deer, beavers, nutrias, hares, ostriches, peacocks, chickens, guinea fowl, pigeons, waterfowl...

N/A

restaurace
restaurant

~2011

soukromé
private

~ 1 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2019 Poslední úprava 07.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.