!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vishkivske

Vyshkovskoye Вишківське [Vyshkivs'ke]  Вышковское [Vyshkovskoye]  Vyškovskoje


Biopark "Zolotyy fazan"
(= Golden pheasant)
Біопарк «Золотий фазан» [Biopark "Zolotyy fazan"] • Биопарк «Золотой фазан» [Biopark "Zolotoy fazan"]
49°24'54"N, 30°09'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0146A
     
 
Partyzanskaya 21
selo Vyshkivske, 09422
Stavyshchenskyy rayon
Kyyivska oblast
UKRAINE
 
+380 673950733
+380 978347545
 
+N/A
 
pheasant.gold☼gmail.com
 
www.gold-fazan.com.ua      
 
malá zoo rekreačního střediska "Zlatý bažant" - mývali, nosáli, kočkodani, makaci, mangabejové, malpy, lemuři, velbloudi, lamy, alpaky, daňci, mufloni, ovce, poníci, dikobrazi, klokani, pštrosi, emu, jeřábi, pelikáni, sovy, pávi, asi 20 druhů bažantů, orebice, divoké perličky, krůty, slepice, papoušci, mnoho druhů vodních ptáků, holubi, hrdličky...

small zoo of "Golden pheasant" recreation center - raccoons, coatis, vervet monkeys, macaques, mangabeys, capuchins, lemurs, camels, lamas, alpacas, fallow deer, moufflons, sheep, ponies, porcupines, wallabies, ostriches, emus, cranes, pelicans, owls, peacock, about 20 species of pheasants, partridges, wild guinea fowl, turkeys, chickens, parrots, many species of waterfowl, pigeons, doves...

rybaření, jízda na velbloudu, oslech a ponících, dětské hřiště, sportoviště, ubytování
fishing, camel, pony and donkey riding, children's playground, sports field, accommodation

kavárna
cafeteria

N/A (možná okolo 2010 nebo dříve)
N/A (may be around 2010 or before)

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.