!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yalta

Jalta  Ялта [Yalta]  Yalta    Jalta


Yalta Intourist Zoo "Planeta obezyan i dikikh koshek"
(= Planet of Monkeys and Wild Cats")
 Зоопарк Ялта Інтурист «Планета мавп і диких кішок»  [Zoopark Yalta Inturyst "Planeta mavp i dykykh kishok"]
Зоопарк Ялта Интурист «Планета обезьян и диких кошек» [Zoopark Yalta Inturist "Planeta obez'yan i dikikh koshek"]
44°30'09"N, 34°11'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0166A
     
 
Hotel Yalta
ul. Drazhinskogo 50
Yalta, 98600
AR Krym
UKRAINE
 
+8 8006005555
+ 7 3654222103
 
N/A
 
info☼hotel-yalta.com
reservation☼hotel-yalta.com
 
www.yaltaintourist.ru/...
 
malá zoo v hotelu Jalta Inturist – gepardi, pumy, levharti obláčkoví, karakali, servali, nosáli, šimpanzi, giboni, několik druhů mangabejů, kočkodanů a lemurů, alpaky, labutě...

small zoo at the Yalta Intourist Hotel - cheetahs, cougars, clouded leopards, caracals, servals, coatis, chimpanzees, gibbons, several species of mangabeys, guenons and lemurs, alpacas, swans...

v hotelu je i oceanárium, vodní park, bazény, koupele, mořská pláž, solná jeskyně, hernu virtuální reality, dětské hřiště, dětské centrum (herna), lanový park, různá sportoviště, ubytování atd., dříve i delfinárium

in the hotel there is also Oceanarium, water park, swimming pools, baths, sea beach, salt cave, virtual reality playroom, children's playground, children's center (play room), rope park, various sport fields, accommodation etc., formerly also dolphinarium

restaurace, kavárny, bary
restaurants, cafeterias, bars

~2014

Hotel Yalta-Intourist

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.04. 2019 Poslední úprava 06.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.