!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zalisne

Залісне [Zalisne]   Залесное [Zalesnoe]   Yuqarı Qaralez

-> 1945 Yukhary-Karalez / Юхары-Каралез); Yukari-Karalez / Юкари-Каралез


Farm "Chudo-oslik"
(= Miracle-donkey)
Ферма «Диво -Ослик» [Ferma "Dyvo-Oslik"]   Ферма «Чудо-Ослик» [Ferma "Chudo-Oslik"]
44°37'39"N, 33°47'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-UA-XX-0164B
     
 
Sovetskaya 1
Zalesnoe
Bakhchisaray
AR Krym
UKRAINE
 
+7 9787875476
+7 9787875476
+7 9787875482
+7 9787875482
 
N/A
 
admin☼osliki.com
 
www.osliki.com    
 
oslí farma (somálské a núbijské plemeno) a dětská kontaktní zoo – osli, koně, vietnamská prasata, uherský skot, kamerunské kozy, pštrosi, pávi, bažanti, okrasné slepice, husy...

donkey farm (Somali and Nubian breed) and children's contact zoo - donkeys, horses, pot-bellied pigs, Hungarian grey cattle, Cameroon goats, ostriches, peacocks, pheasants, ornamental chickens, geese...

jízdy na koních a oslech, muzeum oslů, dětské hřiště
horse and donkey riding, donkey museum, children's playground

kavárna
café

N/A (možná okolo 2009)
N/A (may be around 2009)

soukromé (rodina Pomogalova)
private (Pomogalov family)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.04. 2019 Poslední úprava 06.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.