!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Osek Hylä

Osek Hilä , Osek Hyla , Hylaj   Осек Хиља / Osek Hilja 

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Peć (Пећ, Pejë)


Kopshti zoologjik "Mbreti Gjk Ujku Trump"
Zoological Garden "Mbreti Gjk Ujku Trump" (= King of Gjakova Wolf Trump)
42°25'07"N, 20°23'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-XK-XX-0006A
     
 
Sali Qeku 142
Osek Hylä
Gjakovë 50 000
KOSOVO
 
+383 44188389
 
N/A
 
info☼kopshti-trump.com
 
www.kopshti-trump.com
 
malá soukromá zoo - stovky zvířat na ploše pouhých 0,3 ha!!! Vlci, lišky, jezevci, kuny, psi, kočky (domácí i divoké), koně, poníci, daňci, srnci, kozy, králíci, křečci, emu, dravci, papoušci, drobní pěvci, volavky, slípky, pávi, bažanti, mnoho plemen slepic, perličky, holubi, vodní ptáci, želvy, hadi...

small private zoo - hundreds animals on area of only 0.3 ha!!! wolves, foxes, badgers, martens, dogs, cats (domestic and wild), horses, ponies, fallow deer, roe deer, goats, rabbits, hamsters, emus, raptors, parrots, small songbirds, herons, swamphens, peacocks, pheasants, many breeds of chickens, guinea fowl, pigeons, waterfowl, turtles, snakes...

restaurace
restaurant

N/A

~2018 (?)

soukromé - Hysni Rexhaj
private - Hysni Rexhaj

~0,3 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2020 Poslední úprava 23.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.