!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
* Kosovo - fakticky samostatná republika (i podle mezinárodního soudu OSN) avšak dosud neuznaná nejen Srbskem (které považuje Kosovo za své území), ale ani mnoha jinými státy (oficiálně jej uznává okolo 90 zemí).

* Kosovo - de facto independent republic (also according to the international court of UNO) however so far unrecognized not only by Serbia (which considers the Kosovo as its territory) , but also by many other countries (officially it is recognized by around 90 countries).

ZOO:

Novo Selo: Bear Sanctuary Prishtina
Priština: Mini ZOO Te Ariu
Prizren: ZOO Shqiponja Prizren
Vitomirica: Mini Zoo Antika
Lukare: Mini Zoo Qamërlia
►►►
  vyberte zoo ze seznamu nebo klikněte do mapy • select zoo from the list or click to the map
zobrazit v mapě Google
display in Google map

 
současné / zrušené zoo:   plánované a nezařazené zoo (chybí informace)   menažerie / "prazvěřince"   planned and non-listed (information missing)   current / abolished zoos:
kategorie: A   B C     více zoo v jednom městě nebo místě (počet zoo)   menageries / "pre-menageries"   more zoos in one city or place (number of zoos)   category: A   B C  

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.