!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
                 
         
      více zoo společně • more zoos together    
           
     
  BW
Bádensko-Württenbersko • Baden Württenberg
  BY
Bavorsko • Bavaria
  BE
Berlín • Berlin
           
     
  BB
Braniborsko • Brandenburg
  HB
Brémy • Bremen
  NI
Dolní Sasko • Lower Saxony
           
     
  TH
Durynsko • Thuringia
  HH
Hamburk • Hamburg
 

HE
Hesensko • Hesse

           
     
  MV
Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg Western Pomerania
  RP
Porýní-Falc • Rhineland-Palatine
  SL
Sársko • Saarland
                 
         
SN
Sasko • Saxony
  ST
Sasko-Anhaltsko • Saxony-Anhalt
  NW
Severní Porýní-Vestfálsko • North Rhine-Westphalia
  SH
Šlesvicko-Holštýnsko • Schleswig-Holstein
   
                 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.